IVEKS PLUS se bavi izradom planske, investiocione i tehničke dokumentacije – projekata i planova. U to spada:

– urbanistički projekti,

– projekti parcelacije i preparcelacije,

– projekti uređenja slobodnih površina,

– idejni projekti

– projekti za građevinsku dozvolu i projekti za izvođenje objekata visokogradnje

– projekti za građevinsku dozvolu i projekti za izvođenje hidrograđevinskih objekata

– elaborati zaštite od požara,

– elaborati energetske efikasnosti,

– projekat unutrašnjeg uređenja i preuređenja životnih i poslovnih prostora,

– generalni projekti, dizajn, idejna rešenja, projekti za građevinsku dozvolu i projekti za izvođenje malih hidroelektrana.

Napomena: O svim dodatnim informacijama izrade pojedinih faza projekata možete se raspitati lično, telefonom, ili poslati upit na e-mail: iveksdoo@mts.rs