Referenc lista urbanističkih projekata koje smo izradili i koji su potvrđeni od strane lokalnih gradskih i opštinskih uprava:

objekat ili kompleks lokacija registarski broj projekta datum
 Mala hidroelektrana “Rakita”  selo Rakita, opština Babušnica UP-1/V-15 maj 2015.
 Mala hidroelektrana “Grnčar”  selo Grnčar, opština Babušnica UP-2/V-15 maj 2015.
 Mala hidroelektrana “Zvonce”  selo Zvonce, opština Babušnica UP-3/V-15 maj 2015.
 Mala hidroelektrana “Modra Stena”  selo Modra Stena, opština Babušnica UP-4/V-15 maj 2015.
 Mala hidroelektrana “Zvonačka banja”  Zvonačka banja, opština Babušnica UP-5/V-15 maj 2015.
 Mala solarna elektrana  selo Gornji Bunibrod, grad Leskovac UP-5/VII-15 decembar 2015.
 Mala solarna elektrana  selo Gornji Bunibrod, grad Leskovac UP-6/VII-15 decembar 2015.
 Mala hidroelektrana “Ljuberađa”  selo Ljuberađa, opština Babušnica UP-1/IX-16 septembar 2016.
 Proizvodni objekat  Leskovac UP-2/X-17 oktobar 2017.
 Mala hidroelektrana “Predejane”  selo Predejane, grad Leskovac UP-1/II-18 februar 2018.
 Mala hidroelektrana “Piskanja”  selo Korlaće, opština Raška UP-4/VII-18 jul 2018.
 Mala hidroelektrana “Zvonce”  selo Zvonce, opština Babušnica UP-3/VI-18 (IZM-1/VIII-18) avgust 2018.
 Poslovno-komercijalni kompleks  selo Velika Kopašnica, grad Leskovac UP-2/VI-18 oktobar 2018.
 Poslovno-turistički kompleks  Kuršumlija UP-7/XI-18 (IZM-2/IV-19) novembar 2018.
 Poslovno-turistički kompleks  Kuršumlija UP-1/I-19 (IZM-1/IV-19) januar 2019.
 Magistralni cevovod, deonica Živkovo-Lipovica  Leskovac UP-3/IV-19 april 2019.
 Kompleks privrednih delatnosti  selo Izvor, opština Babušnica UP-4/V-19 (p-UP-2) maj 2019.
 Objekat hladnjače sa aneksom  selo Donji Bunibrod, grad Leskovac UP-5/VI-19 jun 2019.
 Višeporodični stambeni objekat  Leskovac UP-6/VI-19 jun 2019.
 Stambeno-poslovni objekat  Leskovac UP-8/XI-19 novembar 2019.
 Sportsko-rekreativni kompleks  Leskovac UP-9/XII-19 decembar 2019.
 Kompleks uslužnih delatnosti  selo Donja Jajina, grad Leskovac UP-1/I-20 januar 2020.
 Administrativna zgrada  Leskovac UP-2/I-20 januar 2020.
 Poslovno-ugostiteljski objekat  Leskovac UP-3/I-20 januar 2020.
 Kompleks poljoprivrednog gazdinstva u funkciji etno turizma  selo Rakita, opština Babušnica UP-4/IX-20 septembar 2020.
 Pijaca u Kosančiću  Kosančić, opština Bojnik UP-5/IX-20 septembar 2020.
 Kompleks hotela “Atina”  Leskovac UP-6/V-20  maj 2020. 
 Poslovni objekat – benzinska stanica  Leskovac UP-7/VII-20  jul 2020. 
 Kružni tok na raskrsnici ulica požarevački put i jezerski put  Veliko Gradište UP-9/X-20 oktobar 2020.
 Industrijski objekat – radionica za izradu nameštaja  Bobište, grad Leskovac UP-1/I-21 januar 2021.
 Mala solarna elektrana  selo Gornji Bunibrod, grad Leskovac UP-2/III-21   mart 2021.
 Poslovni objekat – benzinska stanica sa pratećim sadržajima  selo Oraovica, grad Leskovac  UP-3/VI-21 jun 2021. 
 Regulacija i uređenje rečnog korita Puste reke u Bojniku  Bojnik UP-1/XI-22 novembar 2022.
 Poslovni objekat – robna kuća  Leskovac  UP-6/XII-22  decembar 2022
 Ljudsko groblje  Medveđa UP-3/I-23-2 april 2023.
 Postrojenje za kontrolisano upravljanje zbrinjavanja ostataka   životinjskog porekla sagorevanjem  selo Gornji Bunibrod, grad Leskovac UP-4/II-23-2 avgust 2023.
 Mala solarna elektrana  selo V. Bonjince, opština Babušnica UP-5/VI-23-2 avgust 2023.
 Postrojenje za tretman prašine iz elektrolučne peći  Sremska Mitrovica UP-6/VII-23-2 oktobar 2023.