Referenc lista projekata parcelacije i preparcelacije koje smo izradili i koji su potvrđeni od strane lokalnih gradskih i opštinskih uprava:

vrsta projekta broj katastarske parcele registarski broj projekta datum
 Projekat preparcelacije  6972 i 6973 KO Niš-Pantelej PP-1/I-15 januar 2015.
 Projekat preparcelacije  1592/2, 1592/3, 1592/4, 1592/5, 1577/1 i 1577/3 KO Rudare PP-2/VII-15 jul 2015.
 Projekat parcelacije  305/2 KO Lebane PP-3/VII-15 jul 2015.
 Projekat parcelacije  3990 KO Leskovac PP-4/VIII-15 avgust 2015.
 Projekat preparcelacije  1521, 1522, 1523, 1524, 1525, 1526, 1531, 1532/1,   1532/2, 1532/3, 1532/4, 1533, 1534, 1639, 1640 i 1641/1 KO Gornji Bunibrod PP-5/XI-15 novembar 2015.
 Projekat preparcelacije  596/1 KO Leskovac PP-6/XI-15 novembar 2015.
 Projekat parcelacije  4902/1 KO Leskovac PP-1/II-16 februar 2016.
 Projekat preparcelacije  2605/1 i 2611 KO Leskovac PP-2/V-16 maj 2016.
 Projekat preparcelacije  3478, 3609/2, 3609/3 i 3609/4 KO Gornje Stopanje PP-3/V-16 maj 2016.
 Projekat parcelacije  1882/3 KO Leskovac PP-4/VI-16 jun 2016.
 Projekat preparcelacije  4868 i 4870 KO Leskovac PP-5/VIII-16 avgust 2016.
 Projekat preparcelacije  3490/4, 3490/5 i 3493 KO Gornje Stopanje PP-6/VIII-16 avgust 2016.
 Projekat preparcelacije  596/4 KO Leskovac PP-7/VIII-16 avgust 2016.
 Projekat preparcelacije  3652/1 i 3654/1 KO Gornje Stopanje PP-8/X-16 oktobar 2016.
 Projekat preparcelacije  1403/1, 1403/11, 1403/12, 1404/7, 1405/7, 1406/2, 1406/7 i 1407/5 KO Vučje PP-9/X-16 oktobar 2016.
 Projekat parcelacije  1067 KO Bratmilovce PP-10/X-16 oktobar 2016.
 Projekat preparcelacije  10905/1 KO Leskovac PP-11/XI-16 novembar 2016.
 Projekat parcelacije  3469 KO Dučevac PP-12/XII-16 decembar 2016.
 Projekat parcelacije  6191/1 KO Leskovac PP-13/XII-16 decembar 2016.
 Projekat preparcelacije  2833, 2834 i 2386 KO Bobište PP-/II-17 februar 2017.
 Projekat preparcelacije  1688, 1689, 1690 I 1691 KO Velika Grabovnica PP-2/III-17 mart 2017.
 Projekat parcelacije  4815 KO Brestovac PP-3/VI-17 jun 2017.
 Projekat parcelacije  9573/2 KO Leskovac PP-4/VIII-17 avgust 2017.
 Projekat preparcelacije  2099/18 i 2099/20 KO Leskovac PP-5/IX-17 septembar 2017.
 Projekat parcelacije  3078/1 KO Leskovac PP-6/XI-17 novembar 2017.
 Projekat preparcelacije  834 i 835 KO Donji Bunibrod PP-1/I-18 januar 2018.
 Projekat preparcelacije  3345, 3346, 3356/2, 3357, 3358/2 i 4346 KO Veliko Trnjane PP-2/I-18 januar 2018.
 Projekat parcelacije  4741/1 KO Donje Stopanje PP-3/I-18 januar 2018.
 Projekat preparcelacije  9096/1 i 9096/2 KO Leskovac PP-4/II-18 februar 2018.
 Projekat parcelacije  5008 KO Leskovac PP-5/III-18 mart 2018.
 Projekat preparcelacije  6223/17, 6223/18 i 6230 KO Leskovac PP-6/VI-18 jun 2018.
 Projekat parcelacije  2967/1 KO Leskovac PP-7/VII-18 jul 2018.
 Projekat parcelacije  352/3 KO Donje Sinkovce PP-8/VII-18 jul 2018.
 Projekat preparcelacije  3439/1 i 3439/2 KO Gornje Stopanje PP-9/VII-18 jul 2018.
 Projekat preparcelacije  3415/3, 3440/1 i 3440/3 KO Gornje Stopanje PP-10/IX-18 septembar 2018.
 Projekat preparcelacije  768/2 i 768/4 KO Babušnica PP-11/XII-18 decembar 2018.
 Projekat preparcelacije  2099/1 KO Leskovac PP-1/II-19 februar 2019.
 Projekat parcelacije  854/2 KO Bojnik PP-2/V-19 maj 2019.
 Projekat preparcelacije  3067/1 i 3068/1 KO Leskovac PP-3/V-19 maj 2019.
 Projekat parcelacije  11594 KO Leskovac PP-4/VI-19 jun 2019.
 Projekat preparcelacije  5876 i 5877 KO Leskovac PP-5/VI-19 jun 2019.
 Projekat preparcelacije  4156/1, 4156/2 I 4156/3 KO Leskovac PP-6/VII-19 jul 2019.
 Projekat preparcelacije  2366 i 2367 KO Leskovac PP-7/VII-19 jul 2019.
 Projekat parcelacije  4780/1 KO Brestovac PP-8/VII-19 jul 2019.