Referenc lista projekata parcelacije i preparcelacije koje smo izradili i koji su potvrđeni od strane lokalnih gradskih i opštinskih uprava:

vrsta projekta broj katastarske parcele registarski broj projekta datum
 Projekat preparcelacije  6972 i 6973 KO Niš-Pantelej PP-1/I-15 januar 2015.
 Projekat preparcelacije  1592/2, 1592/3, 1592/4, 1592/5, 1577/1 i 1577/3 KO Rudare PP-2/VII-15 jul 2015.
 Projekat parcelacije  305/2 KO Lebane PP-3/VII-15 jul 2015.
 Projekat parcelacije  3990 KO Leskovac PP-4/VIII-15 avgust 2015.
 Projekat preparcelacije  1521, 1522, 1523, 1524, 1525, 1526, 1531, 1532/1,   1532/2, 1532/3, 1532/4, 1533, 1534, 1639, 1640 i 1641/1 KO Gornji Bunibrod PP-5/XI-15 novembar 2015.
 Projekat preparcelacije  596/1 KO Leskovac PP-6/XI-15 novembar 2015.
 Projekat parcelacije  4902/1 KO Leskovac PP-1/II-16 februar 2016.
 Projekat preparcelacije  2605/1 i 2611 KO Leskovac PP-2/V-16 maj 2016.
 Projekat preparcelacije  3478, 3609/2, 3609/3 i 3609/4 KO Gornje Stopanje PP-3/V-16 maj 2016.
 Projekat parcelacije  1882/3 KO Leskovac PP-4/VI-16 jun 2016.
 Projekat preparcelacije  4868 i 4870 KO Leskovac PP-5/VIII-16 avgust 2016.
 Projekat preparcelacije  3490/4, 3490/5 i 3493 KO Gornje Stopanje PP-6/VIII-16 avgust 2016.
 Projekat preparcelacije  596/4 KO Leskovac PP-7/VIII-16 avgust 2016.
 Projekat preparcelacije  3652/1 i 3654/1 KO Gornje Stopanje PP-8/X-16 oktobar 2016.
 Projekat preparcelacije  1403/1, 1403/11, 1403/12, 1404/7, 1405/7, 1406/2, 1406/7 i 1407/5 KO Vučje PP-9/X-16 oktobar 2016
 Projekat parcelacije  1067 KO Bratmilovce PP-10/X-16 oktobar 2016.
 Projekat preparcelacije  10905/1 KO Leskovac PP-11/XI-16 novembar 2016.
 Projekat parcelacije  3469 KO Dučevac PP-12/XII-16 decembar 2016.
 Projekat parcelacije  6191/1 KO Leskovac PP-13/XII-16 decembar 2016.
 Projekat preparcelacije  2833, 2834 i 2386 KO Bobište PP-/II-17 februar 2017.
 Projekat preparcelacije  1688, 1689, 1690 I 1691 KO Velika Grabovnica PP-2/III-17 mart 2017.
 Projekat parcelacije  4815 KO Brestovac PP-3/VI-17 jun 2017.
 Projekat parcelacije  9573/2 KO Leskovac PP-4/VIII-17 avgust 2017.
 Projekat preparcelacije  2099/18 i 2099/20 KO Leskovac PP-5/IX-17 septembar 2017.
 Projekat parcelacije  3078/1 KO Leskovac PP-6/XI-17 novembar 2017.
 Projekat preparcelacije  834 i 835 KO Donji Bunibrod PP-1/I-18 januar 2018.
 Projekat preparcelacije  3345, 3346, 3356/2, 3357, 3358/2 i 4346 KO Veliko Trnjane PP-2/I-18 januar 2018.
 Projekat parcelacije  4741/1 KO Donje Stopanje PP-3/I-18 januar 2018.
 Projekat preparcelacije  9096/1 i 9096/2 KO Leskovac PP-4/II-18 februar 2018.
 Projekat parcelacije  5008 KO Leskovac PP-5/III-18 mart 20148.
 Projekat preparcelacije  6223/17, 6223/18 i 6230 KO Leskovac PP-6/VI-18 jun 2018.
 Projekat parcelacije  2967/1 KO Leskovac PP-7/VII-18 jul 2018.
 Projekat parcelacije  352/3 KO Donje Sinkovce PP-8/VII-18 jul 2018.
 Projekat preparcelacije  3439/1 i 3439/2 KO Gornje Stopanje PP-9/VII-18 jul 2018.
 Projekat preparcelacije  3415/3, 3440/1 i 3440/3 KO Gornje Stopanje PP-10/IX-18 septembar 2018.
 Projekat preparcelacije  768/2 i 768/4 KO Babušnica PP-11/XII-18 decembar 2018.
 Projekat preparcelacije  2099/1 KO Leskovac PP-1/II-19 februar 2019.
 Projekat parcelacije  854/2 KO Bojnik PP-2/V-19 maj 2019.
 Projekat preparcelacije  3067/1 i 3068/1 KO Leskovac PP-3/V-19 maj 2019.
 Projekat parcelacije  11594 KO Leskovac PP-4/VI-19 jun 2019.
 Projekat preparcelacije  5876 i 5877 KO Leskovac PP-5/VI-19 jun 2019.
 Projekat preparcelacije  4156/1, 4156/2 I 4156/3 KO Leskovac PP-6/VII-19 jul 2019.
 Projekat preparcelacije  2366 i 2367 KO Leskovac PP-7/VII-19 jul 2019.
 Projekat parcelacije  4780/1 KO Brestovac PP-8/VII-19 jul 2019.
 Projekat preparcelacije  974/2, 977, 978, 979/1, 980, 981 i 982/2 KO Babušnica PP-9/VII-19 jul 2019.
 Projekat parcelacije  1908/2 KO Leskovac PP-10/VIII-19 avgust 2019.
 Projekat preparcelacije  4916/7 i 4916/14 KO Donje Stopanje PP-11/VIII-19 avgust 2019.
 Projekat parcelacije  954/1 KO Leskovac PP-12/VIII-19 avgust 2019.
 Projekat preparcelacije  2362 i 2366/153 KO Veliko Gradište PP-13/VIII-19 avgust 2019.
 Projekat preparcelacije  1819/1, 28/5, 30/1, 30/2 i 32/2 KO Veliko Gradište PP-14/VIII-19 avgust 2019.
 Projekat preparcelacije  2998 i 2999 KO Brestovac PP-15/IX-19 septembar 2019.
 Projekat parcelacije  2858/1 KO Donji Matejevac I PP-16/IX-19 septembar 2019.
 Projekat preparcelacije  219, 226, 209, 218, 211, 215, 213/1, 213/2, 305, 212/9,   212/10, 212/8, 212/7, 212/6, 212/5 KO Magaš – Dobra Voda PP-17/IX-19 septembar 2019.
 Projekat parcelacije  6556 KO Leskovac PP-18/X-19 oktobar 2019.
 Projekat preparcelacije  1895/1, 1897/1, 1968, 1969/1, 1970/1, 2222/1 i 2222/4 KO   Veliko Gradište PP-19/XII-19 decembar 2019.
 Projekat preparcelacije  1971/2, 2139/5, 2139/12, 2139/76, 2140/1, 2144, 2146/1,   2148/37 i 2222/4 KO Veliko Gradište PP-20/XII-19 decembar 2019.
 Projekat parcelacije  2629 KO Bratmilovce PP-21/XII-19 decembar 2019.
 Projekat parcelacije  2177/1 KO Leskovac PP-22/XII-19 decembar 2019.
 Projekat parcelacije  5397/4 KO Leskovac PP-23/XII-19 decembar 2019.
 Projekat preparcelacije  5492/1 i 5504 KO Leskovac PP-1/I-20 januar 2020.
 Projekat parcelacije  4701/1 KO Donje Stopanje PP-2/I-20 januar 2020.
 Projekat parcelacije  10527 KO Leskovac PP-3/I-20 januar 2020.
 Projekat preparcelacije  6953, 6954, 6955, 6956 i 6957 KO Niš-Pantelej PP-4/II-20 februar 2020.
 Projekat preparcelacije  596, 597/2, 597/17, 597/20, 597/21 i 597/22 KO Donja Jajina PP-5/II-20 februar 2020.
 Projekat parcelacije  12328 KO Leskovac PP-6/II-20 februar 2020.
 Projekat parcelacije  5931/1 KO Leskovac PP-7/II-20 februar 2020.
 Projekat preparcelacije  3608/2, 3607/1 i 3607/2 KO Gornje Stopanje PP-8/II-20 februar 2020.
 Projekat preparcelacije  2062/3 i 2087 KO Leskovac PP-9/III-20 mart 2020.
 Projekat preparcelacije  496/2 i 497/2 KO Leskovac PP-10/III-20 mart 2020.
 Projekat parcelacije  996/1 KO Bratmilovce PP-11/III-20 mart 2020.
 Projekat preparcelacije  2317/2 i 2320/1 KO Donja Jajina PP-12/V-20 maj 2020.
 Projekat preparcelacije  3116/2, 3116/3 i 3116/4 KO Leskovac PP-13/VI-20 jun 2020.
 Projekat preparcelacije  2052/4 i 2062/1 KO Leskovac PP-14/VI-20 jun 2020.
 Projekat parcelacije  5974/1 KO Leskovac PP-15/VII-20 jul 2020.
 Projekat parcelacije  12255/1 KO Leskovac PP-16/VIII-20 avgust 2020.
 Projekat parcelacije  9833 KO Leskovac PP-17/VIII-20 avgust 2020.
 Projekat parcelacije  403/5 KO Brestovac PP-18/IX-20 septembar 2020.
 Projekat preparcelacije  3668, 3669, 3670 i 3671 KO Gornje Stopanje PP-19/IX-20 septembar 2020.
 Projekat parcelacije  868/2 KO Leskovac PP-20/IX-20 septembar 2020.
 Projekat preparcelacije  3541/1 i 15236/1 KO Leskovac PP-21/X-20 oktobar 2020.
 Projekat preparcelacije  3943, 3944/1 i 3945/1 KO Strojkovce PP-22/X-20 oktobar 2020.
 Projekat preparcelacije  1313 i 1425 KO Kosančić PP-23/XI-20 novembar 2020.
 Projekat preparcelacije  343/1 i 343/3 KO Nomanica PP-24/XI-20 novembar 2020.
 Projekat parcelacije  4630 KO Leskovac PP-25/XI-20 novembar 2020.
 Projekat preparcelacije  2855 i 2856 KO Brestovac PP-26/XI-20 novembar 2020.
 Projekat preparcelacije  757/6, 757/7 i 757/8 KO Donja Jajina PP-27/XI-20 novembar 2020.
 Projekat preparcelacije  1676/6 i 1676/11 KO Gornji Komren PP-28/XI-20 novembar 2020.
 Projekat parcelacije  868/3 KO Leskovac PP-1/I-21 januar 2021.
 Projekat parcelacije  452 KO Kumarevo  PP-2/II-21 februar 2021.
 Projekat parcelacije  933 KO Leskovac PP-3/II-21 februar 2021.
 Projekat parcelacije  3400/1 KO Gornje Stopanje PP-4/II-21 februar 2021.
 Projekat preparcelacije  3541/1 i 15236/1 KO Leskovac PP-5/III-21 mart 2021.
 Projekat parcelacije  3525/1 KO Donje Stopanje PP-6/III-21 mart 2021.
 Projekat parcelacije  3071/1 KO Gornje Stopanje  PP-7/III-21 mart 2021.
 Projekat parcelacije  7013 KO Leskovac  PP-8/III-21 mart 2021.
 Projekat preparcelacije  322/1, 322/2 i 323 KO Donji Bunibrod  PP-9/V-21 maj 2021.
 Projekat parcelacije  801/7 KO Donja Jajina  PP-10/V-21 maj 2021.
 Projekat preparcelacije  5561, 5562, 5563 i 5564 KO Leskovac PP-11/VI-21 jun 2021.
 Projekat preparcelacije  1472, 1473 i 1474 KO Strelac  PP-12/VI-21 jun 2021.
 Projekat preparcelacije  2178/1 i 2178/2 KO Leskovac  PP-13/VI-21 jun 2021.
 Projekat parcelacije  13891/1 KO Leskovac  PP-14/VI-21 jun 2021.
 Projekat preparcelacije  2036 i 2037 KO Bobište PP-15/VII-21 jul 2021.
 Projekat preparcelacije  2448/1, 2448/2, 2448/3 i 2446 KO Bobište PP-16/VIII-21 avgust 2021.
 Projekat preparcelacije  6340 i 6341/1 KO Vinarce  PP-17/VIII-21 avgust 2021.
 Projekat preparcelacije  2877/1, 2877/2, 2878/1, 2878/2, 2879/2 i 2901 KO Mrštane  PP-18/VIII-21 avgust 2021.
 Projekat preparcelacije  zemljište javne namene u agro-biznis zoni u Kosančiću  PP-19/X-21 oktobar 2021.
 Projekat parcelacije  180/1 KO Predejane (varoš)  PP-20/XII-21 decembar 2021.
 Projekat parcelacije  929 KO Leskovac PP-1/I-22 januar 2022.
 Projekat parcelacije  2903 KO Mrštane PP-2/I-22 januar 2022.
 Projekat parcelacije  2921 KO Mrštane PP-3/I-22 januar 2022.
 Projekat parcelacije  4680 KO Leskovac PP-4/II-22 februar 2022.
 Projekat preparcelacije  770/2, 770/3, 770/4, 771 i 773 KO Lipovica PP-5/III-22 mart 2022.
 Projekat parcelacije  3742 KO Gornje Stopanje PP-6/III-22 mart 2022.
 Projekat parcelacije  5824 KO Leskovac PP-7/III-22 mart 2022.
 Projekat preparcelacije  500/10 i 501 KO Donje Sinkovce PP-8/III-22 mart 2022.
 Projekat parcelacije  2306 KO Leskovac PP-9/IV-22  april 2022.
 Projekat preparcelacije  13895/3 i 13896/6 KO Leskovac PP-10/IV-22 april 2022.
 Projekat preparcelacije  2635/2 i 2636/1 KO Grdanica PP-11/V-22 maj 2022.
 Projekat parcelacije  2579 KO Bratmilovce PP-12/V-22  maj 2022. 
 Projekat parcelacije  1217 KO Leskovac PP-13/V-22  maj 2022. 
 Projekat preparcelacije  4801, 4804, 4812, 4816 i 6984 KO Brestovac PP-14/V-22  maj 2022. 
 Projekat preparcelacije  2920/1 i 2920/2 KO Mrštane PP-15/VI-22  jun 2022. 
 Projekat preparcelacije  299/1, 300/1 i 301/1 KO Oraovica PP-16/VI-22  jun 2022. 
 Projekat preparcelacije  6223/46 i 12345/1 KO Leskovac PP-17/VI-22  jun 2022. 
 Projekat preparcelacije  155/1, 155/5, 155/6, 1019/2 i 1019/6 KO Brzeće PP-18/VII-22  jul 2022. 
 Projekat parcelacije  4755/1 KO Donje Stopanje  PP-19/VII-22 jul 2022. 
 Projekat preparcelacije  490/3, 492/1, 492/3, 493/1 i 493/3 KO Leskovac  PP-20/VIII-22 avgust 2022. 
 Projekat preparcelecije  4174/1, 4174/2 i 4175 KO Leskovac PP-21/VIII-22  avgust 2022. 
 Projekat preparclecije  370, 484 i 510 KO Sijarinska banja PP-22/VIII-22  avgust 2022. 
 Projekat parcelacije  1473 KO Strelac  PP-23/X-22 septembar 2022. 
 Projekat parcelacije  112 KO Mrkovica  PP-24/X-22 septembar 2022. 
 Projekat preparcelacije  veći broj parcela u KO Bojnik i KO Dragovac  PP-25/XII-22 decembar 2022. 
 Projekat preparcelacije  na lokaciji sanitarne deponije “Željkovac” u Leskovcu PP-26/XII-22  decembar 2022.