Plan detaljne regulacije kogeneracijskog postojenja na drvenu biomasu snage 6,5MW, koja proizvodi električnu i toplotnu energiju u jedinstvenom procesu.

Lokacija: k.p.br. 2677 KO Veliko Bonjince, selo Veliko Bonjince, opština Babušnica.

PDR za 2677 KO Veliko Bonjince