Referenc lista planskih dokumenata koje smo izradili i koji su usvojeni od strane nadležnih organa:

planski dokument lokacija godina usvajanja
 Plan detaljne regulacije kogeneracijskog postojenja na drvenu biomasu  selo Veliko Bonjince, Babušnica 2018.
 Druge izmene i dopune Plana generalne regulacije Babušnice  Babušnica 2021.
 Prve izmene i dopune Plana generalne regulacije naselja Vladičin Han  Vladičin Han 2021.
 Plan detaljne regulacije za kružni tok i gradski park u centru Bojnika  Bojnik 2022.
 Plan detaljne regulacije AB kop – radna zona  Vlasotince 2023.
 Izmena Plana generalne regulacije naseljenog mesta Medveđa  Medveđa 2023.