Projektni biro IVEKS PLUS DOO iz Babušnice kao samostalno pravno lice posluje od 2009. godine, i specijalnost nam je izrada tehničke dokumentacije za sve objekte visokogradnje. Do sada smo samostalno projektovali preko trideset i učestvovali u izradi preko četrdeset projekata za objekte stanovanja i poslovanja, kao i za objekte javne namene. Takođe, radili smo i mnogo manjih projekata, dizajnerskih zadataka i idejnih skica za najrazličitije potrebe i učestovali u projektovanju zajedno sa partnerskim projektantskim kućama.

Paralelno sa izradom tehničke dokumentacije, bavimo se i izradom planske i urbanističko-tehničke dokumentacije, konkretno izradom urbanističkih projekata, projekata preparcelacije i izradom planskih dokumenata.

Odgovorni projektanti i saradnici našeg biroa poseduju sve potrebne licence i stručna znanja za izradu svih navedenih vrsta tehničke i urbanističke dokumentacije. (Licenca odgovornog urbaniste, odgovornog projektanta objekata visokogradnje, odgovornog projektanta za projekte konstrukcije, odgovornog izvođača radova, odgovornog inženjera za energetsku efikasnost zgrada, itd).

Portfolio

 

IVEKS PLUS se bavi izradom planske, investiocione i tehničke dokumentacije – projekata i planova. U to spada:

– urbanistički projekti,

– planski dokumenti (planovi generalne i detaljne regulacije),

– projekti parcelacije i preparcelacije,

– projekti uređenja slobodnih površina,

– idejni projekti,

– projekti za građevinsku dozvolu i projekti za izvođenje objekata visokogradnje,

– projekti za građevinsku dozvolu i projekti za izvođenje hidrograđevinskih objekata,

– elaborati zaštite od požara,

– elaborati energetske efikasnosti,

– projekti unutrašnjeg uređenja i preuređenja životnih i poslovnih prostora,

– generalni projekti, dizajn, idejna rešenja, projekti za građevinsku dozvolu i projekti za izvođenje malih hidroelektrana.

Napomena: O svim dodatnim informacijama izrade pojedinih faza projekata možete se raspitati lično, telefonom, ili poslati upit na e-mail: iveksdoo@mts.rs